Kompleksowe układanie

Oferujemy kompleksowe usługi brukarskie. Obmiar oraz wycena wykonywana jest nieodpłatnie. Używany materiałów najlepszych najlepszego producenta kostki brukowej firmy Jadar. Jeśli zachodzi taka potrzeba stosujemy rozwiązania mające na celu wzmocnienie podłoża pod podbudowę takie jak : wymiana gruntu lub użycie geowłókniny. Wykonujemy także prace dodatkowe takie jak : drenaże , odwodnienia , murki oporowe , ogrodzenia…